Techniniai projektai

Techniniai projektai — projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techniniai projektai rengiami kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas.

Mes rengiame gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų, inžinerinių statinių (vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai) naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninius projektus.

Taip pat teikiame projektavimo valdymo paslaugas, t.y. užsakovui įgaliojus:

•  parengiame ir pateikiame savivaldybės administracijos atitinkamai tarnybai paraiškas statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti;
•  rengiame statinio projektavimo užduotį;
•  organizuojame statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinius, geodezinius, topografinius tyrinėjimus, inžinerinius geologinius, geotechninius bei kitus tyrimus, rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo statinio konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimus, matavimus, jų techninės būklės vizualinį įvertinimą;
•  parengiame kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus;
•  gauname statybos leidimą.

 

techniniai projektai

Techniniai projektai